Registrácia

Bezplatná elektronická registrácia modelov do súťažnej výstavy O myjavský erb 2020 bude spustená 7. septembra 2020 a potrvá do 10. novembra 2020. Registračný formulár bude včas zverejnený tu:

Registrácia modelov v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave v deň súťaže bude možná od 8.00 do 9.30 h a bude spoplatnená sumou 2,- €/50,- Kč pre jedného modelára. Takto získaný výťažok bude použitý na podporu organizácie ďalšieho ročníka výstavy a modelárskeho krúžku v Myjave. Ďakujeme za pochopenie!