Registrácia

Bezplatná elektronická registrácia modelov do súťažnej výstavy O myjavský erb 2020 bude spustená v septembri 2021 a potrvá do novembra 2021. Registračný formulár bude včas zverejnený tu:

Registrácia modelov v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave v deň súťaže bude možná od 8.00 do 9.30 h a bude spoplatnená sumou 2,- €/50,- Kč pre jedného modelára. Takto získaný výťažok bude použitý na podporu organizácie ďalšieho ročníka výstavy a modelárskeho krúžku v Myjave. Ďakujeme za pochopenie!