Propozície a program

Základné propozície súťažnej výstavy plastikových a papierových modelov
O myjavský erb 2019 sú nasledovné:

PLASTIKOVÉ MODELY

STUDENT (0 - 12,99 rokov)

T1 - lietadlá a vrtuľníky

T2 - bojová technika

T3 - cestné a koľajové dopravné prostriedky (civilné, športové)

T4 - ostatné

JUNIOR (13 - 17,99 rokov)

J1 - lietadlá a vrtuľníky 1/72 a menšie

J2 - lietadlá a vrtuľníky 1/48 a väčšie

J3 - bojová technika 1/72 a menšia

J4 - bojová technika 1/48 a väčšia

J5 - diorámy bez rozdielu mierky

J6 - cestné a koľajové dopravné prostriedky (civilné, športové) bez rozdielu mierky

J7 - lode a ponorky bez rozdielu mierky

J8 - figúrky a busty bez rozdielu mierky

J9 - ostatné bez rozdielu mierky

SENIOR (od 18 rokov)

S1 - lietadlá vrtuľové 1/72 a menšie

S2 - lietadlá prúdové a vrtuľníky 1/72 a menšie

S3 - lietadlá vrtuľové 1/48 a väčšie

S4 - lietadlá prúdové a vrtuľníky 1/48 a väčšie

S5 - bojová technika pásová 1/72 a menšia

S6 - bojová technika kolesová 1/72 a menšia

S7 - bojová technika pásová 1/48 a väčšia

S8 - bojová technika kolesová 1/48 a väčšia

S9 - diorámy bez rozdielu mierky

S10 - cestné a koľajové dopravné prostriedky (civilné, športové) bez rozdielu mierky

S11 - lode a ponorky bez rozdielu mierky

S12 - figúrky a busty bez rozdielu mierky

S13 - ostatné bez rozdielu mierky

ŠPECIÁLNE CENY PRE PLASTIKOVÉ MODELY

  • "100" - Štefánikova cena -  Minulý rok sme ocenenie s číslovkou "100" odovzdávali v rámci stého výročia vzniku ČSR pri pozemnej bojovej technike, tento raz to bude v súvislosti so stým výročím tragického úmrtia gen. M. R. Štefánika. A keďže Štefánikova osobnosť je úzko spätá práve s Myjavou a s kopaničiarskym krajom, rozhodli sme sa, že práve jeho meno ponesie ocenenie pre vybraný model lietadla z obdobia 1. svetovej vojny bez rozdielu mierky a veku autora.
  • Kopaničiarik - špeciálna cena udelená autorovi najlepšieho juniorského modelu bez rozdielu mierky.
  • Cena pivovaru Hellstork - špeciálna cena udelená autorovi vybraného prúdového lietadla v seniorskej kategórii bez rozdielu mierky. Túto cenu zastrešuje domáci remeselný pivovar Hellstork.
  • Povstalci - cena v tematickej súťažnej kategórii zameranej na leteckú i pozemnú techniku povstalcov počas SNP. 
  • GT CUP 2019 - Výstava O myjavský erb 2019 v tomto roku hostí jedno z kôl obľúbenej súťaže staviteľov automobilových či motocyklových modelov.

PAPIEROVÉ MODELY

P1 - letecká technika - vojenská

P2 - letecká technika - civilná

P3 - pozemná a železničná technika - vojenská

P4 - pozemná a železničná technika - civilná a športová

P5 - stavby a architektúra

P6 - lode a ponorky

P7 - figúrky, busty, príroda

P8 - vesmír a sci-fi

ŠPECIÁLNE CENY PRE PAPIEROVÉ MODELY

  • Myjavská veža - špeciálna cena udelená autorovi najlepšieho papierového modelu sakrálnej stavby bez rozdielu mierky a veku autora.

Pozn.: Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nedostatočného zastúpenia súťažných modelov v konkrétnej kategórii (menej ako 5 modelov od menej ako troch modelárov) nevyhlásiť víťaza alebo kategórie zlúčiť. Modely bude možné prihlásiť na výstavu aj ako nesúťažné.

HODNOTENIE SÚŤAŽE

Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 15.10 h. Modely budú vyhodnocované systémom páči/nepáči bez odborného prideľovania bodov porotou zloženou zo zástupcov organizátora súťaže a skúsených modelárov prítomných na výstave. Ocenenie od mesta Myjava získajú maximálne tri modely v každej súťažnej kategórii. Inak budú diela odmeňované v závislosti od počtu vecných cien, ktoré sa nám podarí do súťaže získať. Opäť by sme pri tejto príležitosti radi pripomenuli všetkým modelárom, že síce akciu organizujeme ako súťažnú výstavu, aby bola o niečo atraktívnejšia, no našim hlavným cieľom je propagácia modelárstva ako zaujímavého hobby pred širšou verejnosťou. To na margo polemík, či vôbec má systém páči/nepáči zmysel a či takúto výstavu nazývať súťažnou. My chceme dať v prvom rade šancu modelárom z blízkeho i širokého okolia, aby sa mohli verejne pochváliť svojimi dielami, porovnať si svoje schopnosti s inými nadšencami, načerpať skúsenosti od skúsenejších modelárov a stráviť príjemnú sobotu v kruhu ľudí, ktorých spája spoločná záľuba. Snáď sa nám to podarí.

REGISTRÁCIA MODELOV A VSTUPNÉ

Registrácia modelov bola spustená 6. septembra 2019. Jej elektronická forma bude modelárom prístupná do 10. novembra 2019 a bude bezplatná. Registrácia modelov na mieste bude možná od 8.00 do 9.30 h a bude spoplatnená sumou 2,- €/50,- Kč pre jedného prihlasujúceho sa modelára. Vstupné pre návštevníkov výstavy bude dobrovoľné.

PRIHLASOVANIE PREDAJCOV

Tak ako v predošlých dvoch rokoch, aj tento raz bude v kultúrnom dome v Myjave k dispozícii priestor pre predajcov a výrobcov modelov a modelárskeho sortimentu, aby prítomným modelárom či návštevníkom ponúkli možnosť doplniť si zásoby v "kitníkoch". Tento priestor je samozrejme limitovaný, takže kto by mal záujem so svojim tovarom na kopanice prísť, nech sa čím skôr ozve na adresu marek.hrin93@gmail.com. Doteraz sme nevyberali žiadny poplatok za predajné miesto a skôr sme sa snažili dohodnúť na vzájomne výhodnej podpore v podobe adekvátnych cien pre súťažiacich modelárov. A to budeme uprednostňovať aj tento rok.

Sprievodný program

Čo okrem modelov ešte uvidíte na výstave O myjavský erb 2019?

Sprievodný program je v riešení, informácie budeme aktualizovať.

Predaj modelov a modelárskeho sortimentu

Zaujímavá ponuka plastikových a papierových modelov, náradia, chémie, publikácii a ďalších doplnkov.

Workshop Jana Merhauta

Workshop hlavného organizátora súťaže GT CUP a skúseného modelára Jana Merhauta na tému 1k vs 2k lak, chróm a nový rad farieb MRP. Začne sa o 10.30 h.

Caproni Ca-3

Prednáška historika Ondreja Janšta o lietadle Caproni Ca-3. Teda o type, na ktorom 4. mája 1919 pri Vajnoroch tragicky zahynul gen. M. R. Štefánik. Začne sa o 12.00 h. 

Spitfire

Premietanie vydareného britského filmového dokumentu o leteckej legende 2. svetovej vojny, stíhačke Spitfire. Začne sa o 13.30 h.